Cmentarz

Nie jesteś w dobrym nastroju. Tendencja do depresji i melancholii. Nieprzyjemne wieści.