Lobby

Kiedy tam czekamy, przypomina nam, że cierpliwość jest cnotą, którą musimy wziąć pod uwagę.