Włóka

Symbolizuje bezpośrednie zagrożenie dla tego, który jest narysowany.