Najemca

Jeśli widzimy go na polu, oznacza to pomyślność i szczęście.