Liczby

Widzenie liczb we śnie wskazuje na pewne osobiste znaczenie, może oznaczać datę, adres, wiek, niektóre numery loterii itp.