Rzucanie

Twoje nieświadome działanie przyniesie kłopoty.