Współpraca

Jeśli sen daje nam przyjemne uczucie, czekają nas korzyści. Jeśli nas to niepokoi, znajdziemy bezwzględną konkurencję.