Lądowanie

Lądowanie zwiastuje szczęśliwe zakończenie sytuacji.