Sardele

Jeśli je widzimy, oznacza to zawiedzione nadzieje. Jeśli je zjemy, oznacza to dobrą wiadomość.