Pieczęć

Sny znaczków reprezentują silne wrażenia, nieuniknioną odpowiedzialność.