Kolej żelazna

Podróż koleją jest zwiastunem siły i woli. Wypadki kolejowe to nadchodzące zagrożenia. Uważaj na swoje firmy.