Pogrzeb

Udział w pogrzebie oznacza utratę przyjaciół lub wyobcowanie z bliskimi. Bycie świadkiem własnego pogrzebu oznacza nieudaną miłość lub złe małżeństwo.