Widelec

Wskazuje, że zazdrośni ludzie będą próbowali rzucić wyzwanie twoim uczuciom i postawić twoje otoczenie w sytuacji konfliktu.