Świadectwo

Będzie zmieszany ze sprawami, które nie przynoszą korzyści, ale będą miały konsekwencje w twoim życiu.