Oświetlać

Rozświetlone jaskrawymi kolorami to próżne radości. Podświetlenie ciemnymi kolorami oznacza nieszczęście miłosne.