język angielski

Ryzyko wypadku. Nieistotność w codziennej pracy. Opóźnione płatności.