Bronić

Jeśli we śnie widzisz siebie broniącego swoich dzieci lub krewnych, można to zinterpretować jako strach przed emocjonalnymi lub ekonomicznymi stratami związanymi z rozpadem rodziny. Jeśli bronisz swojego partnera, możesz okazywać strach przed niewiernością z jego strony.