Przysięgać

Złożenie przysięgi oznacza zobowiązania i zobowiązania. Napięte sytuacje. Choroba. Kary za miłość.