Labirynt

Sploty i konflikty; plotki i możliwość pozwów sądowych.