Astronomia

Problemy, które dotyczą śniącego, można przezwyciężyć rezygnacją i poświęceniem.