Błoto

Chodzenie po błocie oznacza, że ​​musisz zachować szczególną ostrożność, aby nie wdawać się w problemy lub brudne interesy.