Tkliwość

Uczucie uczucia wskazuje na zaszczyty i wyróżnienie. Ważne zyski pieniężne.