Grób

Utrata towarów, utrata bliskich uczuć lub śmierć.