Przyjazd

Przyjazd nieobecnej osoby to tęsknota za przeszłością. Radość z narodzin dziecka.