cesarz

To marzenie reprezentuje potrzebę hierarchii, dowodzenia, porządku, autorytetu lub ojcowskiej ochrony.