Męczeństwo

Prace żmudne i bolesne. Niewiele możliwości doskonalenia się.