Rzeźnia

Marzenie o jednej lub więcej rzeźni oznacza brak kontroli w gospodarce, straty materialne i dodatkowe wydatki.