październik

Śnienie o październiku oznacza satysfakcjonujący sukces w twoich wysiłkach.