Krajobraz

Zgodnie z teorią snów Freuda krajobraz symbolizuje ludzkie ciało. Sen o krajobrazach, które nieustannie się zmieniają, wskazuje na przemiany psychologiczne lub emocjonalne. Przedstawia również różne etapy Twojego życia. Z drugiej strony to marzenie oferuje kilka punktów widzenia, jak spojrzeć na pomysł lub sytuację. Powinieneś spróbować zidentyfikować rzeczy, które pojawiają się w krajobrazie i poszukać ich znaczenia, aby zrozumieć dostępne opcje. Widok pięknego krajobrazu we śnie oznacza dobrobyt i bogactwo.