Aleja

Jeśli aleja jest duża i oświetlona, ​​wkrótce spotkasz się z miłą osobą. Wskazuje na duże projekty na przyszłość.