Wylądować

Jałowe i pustynne: skłonności do depresji i melancholii. Płodne: dobrobyt i dobry omen. Zasiane: obfitość, prostota i szczerość.