Brzuszek

Duży brzuch, bogactwo. Luźny brzuch, zły interes, straty materialne, wypoczynek. Wyjście z brzucha matki oznacza poczucie wyobcowania między członkami rodziny.