List

Jeśli wyraźnie widzisz ten list w swoich snach, wielu autorów interpretuje go jako symbol początku. Będzie to więc czas umożliwiający rozpoczęcie projektów lub zbudowanie czegoś nowego.