Sowa

Sowa jest tradycyjnym symbolem mądrości, ale jest też symbolem śmierci i gwałtu. Dlatego wartość snu będzie zależeć od wrażenia, jakie sowa wywoła u śniącego: jeśli sowa jest przerażająca, będzie to wróżba choroby. Jeśli sowa jest przyjemna, będzie to oznaczać postęp w nauce.