Spadek

Zwykle wiąże się z poczuciem niepewności, poczucia winy lub lęku, które odzwierciedla zawroty głowy podczas upadku. Jeśli sen interpretujemy jako omen, upadek z małej wysokości oznacza brak ochrony, upadek z domu lub budynku oznacza ucieczkę od rodziny, a upadek przez pchnięcie oznacza możliwość wypadku.