Sposób

Musimy zinterpretować ten sen jako sposób, w jaki nasze nieświadome zmysły lub antycypacja naszego przeznaczenia. Tak więc wąska droga lub z przeszkodami lub trudnościami oznacza trudności i niewielki zakres podejmowania decyzji, natomiast droga szeroka i płaska to ułatwienia do realizacji naszych projektów.