Nieznany

Symbolizuje twoją skłonność do przekazywania swoich spraw innym. Nie chcesz uznawać siebie za bohatera swojego istnienia.