List E.

Ten list jest interpretowany jako czas oczekiwania, ale jak zauważyło wielu autorów, nie jest to bierne czekanie, ale pełen nadziei wysiłek.