Sen o czary sugeruje, że coś lub ktoś manipuluje tobą i twoim otoczeniem.