Czterobrody na biegunach

Sen o czterobrodej rybce na biegunach zwiastuje stratę bez bólu.