Rozmowa

Mówienie w języku, którego nie rozumiemy lub do osób, które nas nie słuchają, można zinterpretować jako niemożność porozumiewania się, a także trudności w wyrażaniu tego, co czujemy słowami.