Idol

Niezależnie od tego, czy śnimy o idolu w postaci obrazu, czy o byciu uosobieniem, zwykle reprezentuje to jakość lub stan umysłu, który podziwiamy. Tak więc dla interpretacji tego snu bardzo przydatne będzie poznanie ewokacji, którą wywołuje ten bożek. Niektórzy autorzy podkreślają również możliwość, że we śnie przejawia się poczucie niższości.