Skłonić

Być może ten sen jest spowodowany niską samooceną lub poczuciem, że problem cię przytłacza i wolisz, aby inni ponosili tę odpowiedzialność.