Turkawka

Reprezentuje wierność i przywiązanie. Jeśli zostaną zwolnieni, wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeśli są uwięzieni, oznacza to niezadowoloną i nieszczęśliwą miłość.