Zapalenie

Możliwe, że zostałeś upokorzony lub doznałeś rany emocjonalnej, mimo że starałeś się zachować pozory obojętności wobec tego. Inni autorzy wskazują na możliwość wystąpienia stanu zapalnego w najbliższej przyszłości.