Jaśmin

Białe jaśminy reprezentują lojalność w odniesieniu do przyjaźni, miłości lub stowarzyszenia zawodowego. Mogą również oznaczać życzliwość. Inni autorzy uważają to za symbol duchowego wzrostu i połączenia z innymi rzeczywistościami.