Juncus plant

Być może sen pokazuje troskę o twoją figurę. Ale jeśli we śnie Juncus jest spokrewniony z jakąkolwiek konkretną osobą, może to wskazywać na uległość z ich strony, ale także na niestałość.