Bat

Symbolizuje dominację i władzę. Dlatego jest to interpretowane jako ostrzeżenie, ponieważ podejmujemy arbitralne decyzje lub może to również oznaczać, że istnieje ryzyko upokorzenia.