Świetliki

Świetlik symbolizuje aspiracje duchowości i może być zapowiedzią, że drobne rozwiązania problemów zaczną napływać, ale bardzo powoli.