Nauczyciel

Postrzeganie siebie jako nauczyciela reprezentuje nasze poczucie wyższości intelektualnej i interesujące będzie dokładne przeanalizowanie nauczanego przedmiotu i osób, które pojawiają się we śnie. Jeśli to my otrzymujemy radę od innego nauczyciela, będzie to reprezentowane jako świadomość, że powinniśmy wiedzieć więcej na ten temat oraz zaproszenie do poszukiwania tej wiedzy w określonym miejscu.